آخرين فرصت ثبت نام آزمون مدارس استعدادهاي درخشان؛ 31 فروردين
1391\01\16 - 4:42 PM

تهران / واحد مرکزی خبر / فرهنگی 1391/01/16
رییس مرکز استعدادهای درخشان وزارت آموزش و پرورش گفت: ثبت نام آزمون ورودی مدارس راهنمایی و دبیرستان های استعدادهای درخشان که از20اسفند آغاز شده است31 فروردین به پایان می رسد.
خانم سویدی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار ما افزود: این آزمون جمعه دوم تیر ساعت9در سراسر کشور همزمان با آزمون مدارس راهنمایی، دبیرستان ها و هنرستان های نمونه دولتی به صورت مشترک برگزارمی شود.
وی اضافه کرد: داشتن تابعیت ایرانی، داشتن حداقل معدل کتبی19نوبت دوم سال اول راهنمایی برای ورود به پایه دوم مدارس راهنمایی مدارس راهنمایی استعدادهای درخشان و حداقل معدل کتبی نوبت دوم سال اول راهنمایی برای ورود به پایه دوم مدارس راهنمایی نمونه دولتی از شرایط ثبت نام در آزمون ورودی است.
رییس مرکز استعدادهای درخشان وزارت آموزش و پرورش گفت: داشتن حداقل معدل کتبی19نوبت دوم سال سوم راهنمایی برای ورود به دبیرستان های استعدادهای درخشان و حداقل معدل کتبی15نوبت دوم سال سوم راهنمایی برای ورود به دبیرستان ها و هنرستان های نمونه دولتی از دیگر شرایط شرکت در آزمون این دو نوع مدارس است.
سویدی افزود: ارائه اصل شناسنامه، دو قطعه عکس و ارائه اصل فیش واریزی به مبلغ70هزار ریال به شماره حسابی که اداره کل آموزش و پرورش استان محل ثبت نام اعلام می کند از دیگر مدارک مورد نیاز برای ثبت نام در این آزمون است.
وی اضافه کرد: بررسی مدارک به ویژه مدارک تاثیرگذار در نتایج آزمون برعهده مدارس راهنمایی محل کنونی تحصیل دانش آموزان است.
رییس مرکز استعدادهای درخشان وزارت آموزش و پرورش گفت: مدارس راهنمایی مربوط در هر شهر و استان از یک تا سه روز قبل از روز برگزاری ازمون،کارت ورود به جلسه را در اختیار داوطلبان قرار می دهد.
سویدی افزود: داوطلبانی که در آزمون مدارس استعدادهای درخشان نمره لازم را کسب نکنند؛ به عنوان اولویت دوم در مدارس نمونه دولتی پذیرفته می شوند.
وی اضافه کرد: منابع و مواد درسی، ضریب سئوالات، ضوابط و شرایط پذیرش استعدادهای درخشان، اعلام نتیجه و نمونه برگ تقاضانامه ثبت نام در دفترچه راهنما درج شده است.
تصویر با صدا دارد