تحقيقات مفيد بودن کلسترول خوب را زير سؤال برد
1391\02\28 - 2:44 PM

تهران / واحد مرکزی خبر / 1391/02/28
تحقیقات علمی اخیر، مفید بودن کلسترول خوب، یعنی کلسترول با چگالی بالا را زیر سؤال برد.
پایگاه اینترنتی روزنامه نیویورک تایمز، چاپ آمریکا، در شماره روز پنجشنبه خود در مقاله ای به قلم جینا کولاتا نوشت، تاکنون تصور می شد هرقدر میزان کلسترول با چگالی بالا (اچ دی ال) در خون انسان بیشتر باشد، احتمال ابتلای فرد به بیماری قلبی کاهش می یابد. از همین رو پزشکان تلاش می کردند مقادیر اچ دی ال را در خون بیماران در مقایسه با کلسترول حجیم با چگالی پایین (ال دی ال) افزایش دهند.
این در حالی است که مطالعات جدید بر اساس اطلاعات ژنتیکی بیماران نشان داده که سطوح مختلف اچ دی ال در خون انسان ممکن است هیچ تأثیری بر احتمال بروز بیماری قلبی در انسان (چه تأثیر مثبت یا منفی) نداشته باشد.
در این تحقیقات احتمال ابتلا به بیماری قلبی میان افراد معمولی و اشخاصی که ژن های خاصی را به ارث برده اند که به طور طبیعی میزان اچ دی ال را در خونشان در تمامی مدت عمرشان بالا نگه می دارد، با یکدیگر مقایسه شده است، اما تفاوت قابل توجهی در درصد ابتلا به بیماری قلبی میان این افراد و مردم معمولی مشاهده نشده است.
انتشار نتایج این تحقیقات برای شرکت های داروسازیی که فعالانه تلاش دارند داروهایی را به بازار عرضه کنند که سطح اچ دی ال را در خون انسان بالا نگه می دارد، بسیار نگران کننده است. این در حالی است که سه مطالعه اخیر بر روی تأثیرات مثبت اینگونه داروها روی افزایش میزان اچ دی ال در خون یا بهبود سلامت انسان، همگی با شکست مواجه شده است.
حتی در مطالعات کلینیکی اخیر که نشان داد مصرف ویتامین نایاسین که قطعاً سطح اچ دی ال را در خون انسان افزایش می دهد، در کاهش دادن ریسک بیماری قلبی ناتوان بوده است. از همین رو فرضیه رایج مفید بودن افزایش سطح اچ دی ال در خون انسان برای کاهش بیماری قلبی در انسان ها اکنون به شدت متزلزل شده یا دست کم زیر سؤال رفته است.
دکتر لائور در این خصوص توضیح داد، تاکنون دیده شده که در برخی از افرادی که میزان اچ دی ال خونشان پایین بوده، احتمال ابتلا به بیماری قلبی بیشتر بوده، اما این بدان معنا نیست که اگر اچ دی ال خون این اشخاص را بالاتر ببریم احتمال بیماری قلبی شان کاهش می یابد. علت این امر این است که احتمالاً هر علتی که باعث افزایش احتمال ابتلای این افراد به بیماری قلبی بوده، همان علت باعث کاهش اچ دی ال خون آن ها شده است. از همین رو کمبود اچ دی ال در این افراد، صرفاً نشانه ای از آن علت اصلی است که هنوز ناشناخته مانده است. لذا شما با تغییر دادن این نشانه (افزایش اچ دی ال) لزوماً نمی توانید علت اصلیِ پشت پرده را مرتفع کنید تا مانع از بروز بیماری های قلبی در این افراد شوید.