توليد 10 نمونه شربت بدون قند با خواص گياهان دارويي
1391\03\25 - 12:28 PM

اصفهان / واحد مرکزی خبر/ علمی

پژوهشگران اصفهانی 10 نمونه شربت بدون قند با خواص گیاهان دارویی تولید کردند.
دانشجویان کارشناسی گیاهان دارویی دانشگاه علمی و کاربردی واحد کبوترآباد اصفهان در مدت یک سال با راهنمایی دکتر زینلی رئیس بخش تحقیقات مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان موفق شدند این محصولات را با استفاده از ترکیبات گیاهان دارویی و عرقیات تولید کنند .
رئیس بخش تحقیقات مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان امروز گفت : آقایان نگینی و کیانی در تولید نمونه ای از این شربتها ، از ترکیبات عرقیات بادرنج بویه ، آلوئه ورا و برگ گردو استفاده کردند که برای کاهش قند افراد دیابتی موثر است.
آقای زینلی گفت: در ساخت شربت ضدچاقی نیز از عرقیات نعنا و سنا و ریشه گل قاصدک استفاده شده است.
وی افزود : همچنین در طراحی شربت تقویت اعصاب و رفع خستگی هم عرقیات بادرنج ، سنبل التیوو طارونه بکار رفته است.
شربت تولیدی تک گیاه عرق کیالک نمونه دیگری از این شربتها نیز مقوی قلب و تثبیت کننده فشارخون و رقیق کننده خون است.
نگینی مجری طرح گفت: برای شیرین کنندگی این شربتها از گیاه استویا و قند سوک رالوز که 250 تا 600 برابر شیرین تر از شکر است استفاده شده است.
0002