تصويري/ اعراب بدوي صحراي سينا سبک زندگي شان را حفظ مي کنند
1391\04\15 - 6:42 AM

تهران / واحد مرکزی خبر / فرهنگی 1391/04/15
00:00:00.00
در حالی که با گذشت زمان و مهاجرت از روستاها به شهرها رسومات اعراب بدوی در مصر رنگ می بازد، فردی با تاسیس یک مدرسه در تلاش برای احیای این فرهنگ و حفظ سبک زندگی اعراب بدوی در صحرای سینا است.
به گزارش مونیتورینگ اخبار خارجی واحد مرکزی خبر، یک شهروند مصری در جنوب صحرای سینا در نظر دارد با مدرسه ای که راه اندازی کرده است، فرهنگ و آداب و رسوم اعراب بادیه نشین موسوم به بدوی ها را حفظ کند.
به گفته اعراب بدوی، نوع زندگی آنان در طول قرن ها با محیط زیستی که در آن به سر برده اند سازگاری حاصل کرده است و باید به شکلی به عنوان میراث قدیمی اعراب حفظ شود ولی مهاجرت روز افزون جوانان به شهرها و دوری جستن آنان از روستا این فرهنگ را تهدید می کند. به باور برخی از این اعراب، اقدامی جدی برای زنده نگه داشتن این فرهنگ باید صورت گیرد و یکی از شهروندان نیز مدرسه ای را برای حفظ این فرهنگ و شیوه زندگی بدویان راه اندازی کرده است که در آن نوع سازگاری با طبیعت خشن و استفاده بهینه از منابع طبیعی حساس مانند آب یا خواص گیاهان مختلف و استفاده دارویی از آنان آموزش داده می شود.
00:05:13.00