تمديد مهلت مسابقه کتابخواني " جشنواره انديشه جاويد "
1391\05\04 - 6:37 PM

قم/ واحد مرکزی خبر/ فرهنگی

مهلت ثبت نام مسابقه کتابخوانی جشنواره اندیشه جاوید تمدید شد .
آقای محمدی مسئول روابط عمومی مرکز خدمات حوزه علمیه گفت: ثبت نام مسابقه کتابخوانی جشنواره اندیشه جاوید تا دهم مرداد ادامه دارد.
این آزمون از کتاب quotation mark قرآن quotation mark و کتاب quotation mark هدایت در دیدگاه امام خمینی quotation mark ، شانزدهم آذر برگزار می شود.
طلاب و روحانیون سراسر کشور برای ثبت نام می توانند به پایگاه اینترنتی مرکز خدمات حوزه به نشانی csis.irمراجعه کنند.
0002