ايالت آلاباما در آمريکا در معرض بيشترين زيان ناشي از پرتگاه مالي قرار دارد
1391\09\28 - 2:27 PM

تهران / واحد مرکزی خبر / سیاسی 1391/09/28
در صورت سقوط آمریکا از پرتگاه مالی، ایالت آلاباما از جمله ایالتهایی است که بیشترین زیان را متحمل خواهد شد.
پایگاه اینترنتی دکاتور دیلی در گزارشی نوشت: مقامات ایالت آلاباما می گویند، اگر رئیس جمهور و کنگره آمریکا نتوانند قبل از سقوط از «پرتگاه مالی» به توافق برسند، این ایالت با از دست رفتن هزاران فرصت شغلی و میلیونها دلار درآمد برای مدارس مواجه خواهد بود.
رابرت بنتلی فرماندار جمهوری خواه آلاباما گفت، در تحقیقات انجمن ملی فرمانداران برآورده شده است افزایش مالیاتها و کاهش هزینه های فدرال ممکن است به حذف بیست و چهار هزار فرصت شغلی در این ایالت بیانجامد که اندکی بیش از یک درصد افراد شاغل در این ایالت است. در آنصورت میزان بیکاری در آلاباما از هشت و یک دهم درصد به بیش از نه درصد خواهد رسید.
نتایج مطالعه دیگری در دانشگاه جرج میسون حاکی از وسیع تر بودن دامنه این بحران و حذف حدود سی و نه هزار فرصت شغلی در آلاباما است.
ناکامی در حصول توافق در واشنگتن همچنین بر وضع بیکاران در آلاباما تاثیر خواهد گذاشت. مزایای فوق العاده بیکاری که اکنون به هفتاد و شش هفته می رسد در اول ژانویه به سطح معیار بیست و شش هفته باز می گردد و در آنصورت حدود هجده هزار آلابامایی بیکار از مزایای فوق العاده محروم خواهند شد.
بعلاوه طبق برآورد بنیاد مالیاتی غیرحزبی، اگر کاهش های مالیاتی دوره بوش در اول ژانویه منقضی شود و مردم پول بیشتری برای برنامه های تامین اجتماعی و مراقبتهای درمانی سالمندان بپردازند، به طور میانگین هر خانواده آلابامایی سالانه مبلغ هزار و پانصد و چهل دلار بیشتر پرداخت خواهد کرد که به معنای مشکل مضاعف است.
مقامات ایالات آلاباما می گویند، مدارس این ایالات سالانه تقریبا یک میلیارد دلار از واشنگتن دریافت می کنند که هشتاد تا صد میلیون دلار آنرا از دست خواهند داد.
هر گونه کاهشی در هزینه های فدرال در آمریکا تاثیری بزرگ بر ایالت آلاباما خواهد داشت چون بیش از سی درصد هزینه برنامه های ایالتی در آنجا را دولت فدرال تامین می کند.
طبق نتایج مطالعه ای که مرکز پیو در مورد ایالاتهای سراسر آمریکا انجام داده است، آلاباما بیش از اکثر ایالتهای این کشور تاثیرات کاهش بودجه را احساس خواهد کرد. بخشی از هزینه های مربوط به بخش تدارکات و حقوق در این ایالت که از طریق بودجه فدرال تامین می شود، هشت و نه دهم درصد از تولید ناخالص داخلی این ایالت را در سال دو هزار و ده تشکیل داد. متوسط این رقم در سطح ملی پنج و سه دهم درصد است.
بخش عظیمی از هزینه های فدرال در آلاباما به برنامه های دفاعی مربوط می شود و اقتصادهای باثباتی را در اطراف پایگاههای نظامی بزرگ و شرکتهای هوا- فضا در شهرهای مختلف این ایالت شکل داده است.
هزینه های دفاعی هفت درصد تولید ناخالص داخلی آلاباما را تشکیل می دهد که دو برابر متوسط ملی است. در سال دو هزار و ده قراردادهای تدارکات دفاعی در این ایالت به ده میلیارد و چهارصد میلیون دلار بالغ شد.
در مطالعه ای که مرکز جرج میسون برای تجزیه و تحلیل منطقه ای به سفارش انجمن صنایع هوا- فضا به عمل آورد، برآورد شده است احتمالا بیست و شش هزار و هشتصد و چهل و پنج فرصت شغلی مرتبط با برنامه های دفاعی و یازده هزار و نهصد و سی و سه فرصت شغلی دیگر در این ایالت حذف خواهد شد که کلا به سی و هشت هزار و هفتصد و هفتاد و هشت مورد بالغ می شود.