/تصويري/ وزير جهانگردي مصر: سقوط بالن حامل جهانگردان تاثيري بر صنعت جهانگردي مصر ندارد
1391\12\10 - 6:58 AM

تهران / واحد مرکزی خبر / اجتماعی1391/12/10
00:14:20.11
هشام زازو وزیر جهانگردی مصر گفت: سقوط بالن حامل جهانگردان خارجی در مصر تاثیری منفی بر این صنعت در کشورش ندارد.
به گزارش مونیتورینگ اخبار خارجی واحد مرکزی خبر ، زازو در سخنانی در تهران ، گفت00:14:35.11: این برای نخستین بار است که شاهد این حادثه هستیم. مقامات مصر در حال بررسی دقیق این حادثه هستند. ما به دنبال پیدا کردن دلیلی موجه برای این حادثه غم انگیز هستیم تا از وقوع مجدد آن جلوگیری کنیم. باید بگویم که این حادثه در درازمدت تاثیری منفی بر صنعت جهانگردی مصر نخواهد داشت.
00:15:10.11