برترينهاي مسابقات ملي برنامه نويسي ACM در شاهرود
1392\01\31 - 2:49 PM

سمنان/ واحد مرکزی خبر / علمی فرهنگی


برگزیدگان پنجمین دوره مسابقات ملی برنامه نویسی ACM دانشجویی در دانشگاه صنعتی شاهرود معرفی شدند.
ACM مخفف Association for Computing Machinery است به معنای همکاری بر مسابقات ماشینی است .
دانشگاه های فردوسی مشهد،تهران و صنعتی امیرکبیر به ترتیب مقام های اول تا سوم را کسب کردند.
در این دوره از مسابقات به گروه اول مبلغ 12 میلیون ریال/ گروه دوم هشت میلیون ریال و به گروه سوم پنج میلیون ریال جایزه نقدی پرداخت شد.
در این مسابقات 25 تیم از دانشگاه های تهران/صنعتی امیرکبیر/شهید بهشتی/فردوسی مشهد/ اصفهان/صنعتی همدان/ نیشابور/سجاد مشهد/ گلستان و صنعتی شاهرود شرکت کردند .
مسابقات برنامه نویسی ACM (اسیسیشن فورکمپیوتینگ میشینری همکاری بر مسابقات ماشینی) با هدف تقویت مهارت های برنامه نویسی و حل مسایل دانشجویان رشته کامپیوتر برگزار شدو در آن تیم های 3 نفره در زمانی مشخص / سوالات محاسباتی و الگوریتمی مشخصی را حل کردند.
0002