همدان ، قهرمان مسابقات موتورکراس کشور
1392\02\20 - 5:33 PM

همدان/ واحدمرکزی خبر/ ورزشی تصویر دارد

مسابقات موتورکراس قهرمانی کشور با برتری تیم همدان پایان یافت .
در این مسابقات تیم همدان با 65 امتیاز در جایگاه نخست ایستاد ، کرمان با 58 امتیاز دوم شد و اصفهان با 52 امتیاز مقام سوم را به خود اختصاص داد .
در بخش انفرادی هم محمد صمدی نیا از همدان در کلاس 65 سی سی ، امید خدابنده لو از تهران در کلاس 85 سی سی ، امیر ثابتی فر در کلاس 250 سی سی از همدان و علی یوسفی در کلاس 450 سی سی از همدان اول شدند .
در رده پیشکسوتان هم سید کمال میر محسنی از سمنان در کلاس 250 سی سی و حمید کریم زاده از اصفهان در کلاس 450 سی سی مقام های نخست را به خود اختصاص دادند0002