کميسيون انتخابات پاکستان از پايان راي گيري خبر داد
1392\02\21 - 6:57 PM

تهران / واحد مرکزی خبر / سیاسی 1392/02/21
کمیسیون انتخاباتی پاکستان از پایان رای گیری در انتخابات پارلمانی این کشور در شامگاه شنبه و مشارکت بالا در این انتخابات خبر داد.
مسئولان این کمیسیون اعلام کردند اغلب مراکز رای گیری در ساعت هجده، یک ساعت دیرتر از زمان پیش بینی شده به علت ازدحام رای دهندگان، تعطیل شد.
مراکز رای گیری در کراچی ساعت بیست به وقت محلی ( پانزده به وقت گرینویچ ) بسته خواهد شد.
رای گیری در کراچی با ادعای تقلب، تاخیر در آغاز رای گیری و یک حمله طالبان با یازده کشته همراه بود.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از اسلام آباد، اشتیاق احمد دبیر کمیسیون انتخاباتی پاکستان در کنفرانسی خبری گفت: « ما به لطف خدا و همکاری مردم مسئولیت برگزاری انتخاباتی آزاد و شفاف را به پایان می بریم .»
وی افزود: « ما چیزی را مخفی نخواهیم کرد. در صورتی که شکایتی درباره رای گیری صورت گیرد، ما آن را بررسی خواهیم کرد. شما مطمئن باشید که همه به شفافیت انتخابات اذعان خواهند کرد .»
احمد اشتیاق همچنین از مشارکت بالا در ایالت پنجاب خبر داد. بیش از نیمی از هشتاد و شش میلیون رای دهنده پاکستانی در این ایالت زندگی می کنند.
کمیسیون انتخابات امروز پیش از این، میزان مشارکت را شصت درصد پیش بینی کرده بود.
151/136