اظهارات گوينده تلويزيون انگليس درباره اهميت مناظره هاي انتخاباتي در ايران وآينده روابط غرب با تهران
1392\04\07 - 11:01 AM


لندن / واحد مرکزی خبر / سیاسی صدا و تصویر دارد
جان اسنو مشهورترین گوینده شبکه 4 تلویزیون انگلیس پس از بازگشت ازتهران گفت مناظره های تلویزیونی انتخاباتی در ایران، تاثیر زیادی در ترغیب مردم به رای دادن داشت .
جان اسنو در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار واحد مرکز خبر در لندن گفت تهران تغییر زیادی کرده بود، مردم فعال بودند ودرمناظره های تلویزیونی بود که آقای روحانی، به علت شفافیت درمواضعش از رقبا پیش افتاد .
به گفته جان اسنو، آقای روحانی که یکی از امتیازهایش، کسوت روحانی وی است، به مشکلات اقتصادی و تحریم ها که مورد نظر مردم بود، به خوبی اشاره کرد.
جان اسنو درباره دموکراسی در ایران گفت در انتخابات اخیر ایران ، چه در انتخاب رئیس جمهور و چه اعضای شوراهای شهر، مردم با گزینه های واقعی روبرو بودند و من تاکنون، چنین وضعیتی ندیده بودم. این خبرنگار انگلیسی گفت همان گونه که در ایران دیدیم، معنی دموکراسی این است که مردم بتوانند از میان شمار فراوانی از نامزدها، گزینه مورد نظرشان را انتخاب کنند.
جان اسنو با نقد دموکراسی از نوع انگلیسی گفت اینکه در بخشی از نظام قانونگذاری انگلیس یک نوزاد، چون پدرش لرد و نماینده مجلس اعیان است وی نیز لرد می شود دموکراسی نیست.
به گفته جان اسنو، قدرت های غربی در گفتگوهای خود با ایران بر سر موضوعات امنیتی و برنامه های هسته ای، تا زمانی که از موضع آمریکا فاصله نگیرند، تغییر چندانی در شرایط جاری صورت نخواهد گرفت. این خبرنگار انگلیسی گفت آمریکایی ها، واقعا در پی روابط با ایران نیستند و تا زمانی که رهبری غرب را در گفتگو با ایران در دست دارند، بعید است تغییری در روابط دیده شود.
اسنو افزود آمریکایی ها 34 سال است که در ایران حضور ندارند و همه کارشناسان قبلی شان، اکنون پیر و بازنشسته شده اند. جان اسنو تاکید کرد بازشدن سفارت انگلیس درتهران ضروری است.