تصويري/انتظار براي تولد عضو جديد خاندان سلطنتي انگليس، سبب داغ شدن طالع بيني ها شده است
1392\04\07 - 3:02 PM

تهران/واحدمرکزی‌خبر/سیاسی 1392/04/07

00:06:52.18
انتظار خاندان سلطنتی انگلیس برای تولد عضو جدید این خانواده، سبب داغ شدن طالع بینی ها شده است.
به گزارش مونیتورینگ اخبار خارجی واحد مرکزی خبر، خاندان سلطنتی انگلیس در انتظار تولد عضو جدید خود است. این نوزاد پس از تولد وارث تاج و تخت سلطنتی خواهد شد. گمانه زنی های زیادی درباره جنسیت و آینده و اقبال این عضو به دنیا نیامده مطرح است. برخی منابع می گویند فرزند جدید خاندان سلطنتی انگلیس دختر است و به همین علت تغییراتی در قوانین انگلیس ایجاد شده است که براساس آن امکان ولیعهدی آسان این نوزاد دختر فراهم شود. البته خاندان سلطنتی این مسئله را انکار کرده است که جنسیت جنین دختر است. در این میان، طالع بینان و اخترشناسان نیز فعال شده اند. این گروه نیز در تلاش هستند با شیوه های مختلف رصد ستارگان و حرکت اجرام آسمانی برای آینده این عضو جدید خاندان سلطنتی پیش بینی کنند. در این میان بازار خرید و فروش وسایل مورد استفاده برای کارهای ستاره شناسی و حتی کتابهای مربوط به اخترشناسی نیز در انگلیس داغ شده است. فروشگاههای عرضه کننده این محصولات به دنبال آن هستند تا از این فرصت برای خودشان بهره برداری کنند .کارشناسان اخترشناسی از این می گویند که اگر ستاره بخت نوزاد جدید نماد چه حیوانی باشد ، چه بخت و اقبالی خواهد داشت و اگر در فلان ساعت به دنیا بیاید چه بر سر او خواهد آمد! طالع بینان چینی و هندی نیز که ید طولایی در این کارها دارند این روزها در انگلیس، سرشان بسیار شلوغ است و با جدولهای مختلف خود به اظهارنظر درباره آینده فرزند جدید خاندان سلطنتی انگلیس می پردازند.
00:12:07.11