افشا نکردن نتايج کالبد شکافي چچني کشته شده در آمريکا
1392\04\27 - 9:16 AM

تهران / واحد مرکزی خبر / سیاسی 1392/04/27
اف.بی.آی مانع انتشار نتایج کالبد شکافی ابراهیم تاداشف تبعه چچن شده که به دست نیروهای این سازمان به قتل رسیده است.
به نوشته روزنامه اینترنتی روسی لنتا پزشکی قانونی فلوریدا با اعلام این مطلب یادآور شد نتایج نهایی کالبد شکافی جسد هشتم ژوئن به دست آمده و براساس آن گزارش رسمی تهیه شده است ولی اف.بی.آی با اشاره به ادامه تحقیقات داخلی در مورد این حادثه فعلا با انتشارآن موافق نیست.
کارشناسان در نامه ای برای رسانه ها تاکید کرده اند بر اساس قوانین ایالت تا پیش از پایان تحقیقات مربوط به پرونده جزایی امکان انتشار نتایج کالبد شکافی را ندارند.
گفتنی است نیروهای اف.بی.آی تاداشف بیست و هفت ساله را بیست و دوم ماه مه در زمان بازجویی در آپارتمانش واقع در اورلاندو به قتل رسانده اند ولی علت حادثه هنوز مشخص نشده است. براساس برخی داده ها تاداشف با چاقو به یکی از پلیسها حمله کرده ولی بقیه پلیسها تاکید می کنند وی هیچ سلاحی در اختیار نداشته است.
اعضای خانواده مقتول و سازمانهایی همچون اتحادیه دفاع از آزادیهای مدنی و شورای روابط آمریکا و اسلام خواستار انجام تحقیقات مستقل به منظور روشن کردن ماجرا شده اند.