آئين‌نامه کار حرفه‌اي روزنامه‌نگاري بزودي اجرايي مي شود
1392\05\12 - 4:54 PM

کرمان/ واحد مر کزی خبر/فرهنگی
آئین‌نامه کار حرفه‌ای روزنامه‌نگاری که مصادیق خبرنگاری را کاملاً شفاف و تعیین می کند در جلسه شورای معاونین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصویب و بزودی اجرایی خواهد شد.
مدیر عامل صندوق حمایت از نویسندگان، روزنامه‌نگاران و هنرمندان کشور گفت: اجرای قانون مشاغل سخت برای خبرنگاران و روزنامه‌نگاران در دولت هشتم تصویب شد اما روند اجرایی آن به کندی صورت می گیرد.
آقای شجاعی افزود:در صورت تصویب نهایی این قانون خبرنگاران و روزنامه نگاران20 سال خدمت خواهند کرد.
وی با بیان اینکه خبرنگاران و روزنامه‌نگاران هنوز نمی توانند از مزایای این قانون بهره‌مند شوند افزود: ابهام در اجرای قانون یکی از دلایل اجرا نشدن این مصوبه دولت است.
مدیرعامل صندوق حمایت از نویسندگان، هنرمندان و روزنامه‌نگاران کشور گفت: پارسال با ابتکار عمل وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی لایحه‌ای در دولت تصویب شد که تشخیص مصادیق خبرنگاری به جای کمیته‌تخصصی، به عهده مسئول وزارت ارشاد قرار گرفت.
وی افزود: خبرنگاران بیمه شده از سوی صندوق حمایت از نویسندگان،روزنامه‌نگاران و هنرمندان نیز نمی‌توانستند مشمول قانون شوند که با مصوبه پارسال دولت این مشکل رفع شد.
0002