سايت راهور 120 افتتاح مي شود
1392\06\26 - 6:18 PM

تهران / واحد مرکزی خبر/ اجتماعی 1392/06/26
سایت راهور 120 ،‌ فردا در تهران افتتاح می شود.
به گزارش پلیس راهنمایی و رانندگی کشور، دسترسی آسان به خدمات راهور، توسعه کمی و کیفی خدمات و همچنین نظارت و مشارکت مردمی در کنترل ترافیک از اهداف ایجاد این سایت است.