کارکردهاي رايزن هاي بازرگاني در رونق توليد
نشست پژوهشي ؛

کارکردهاي رايزن هاي بازرگاني در رونق توليد

دیپلماسی بازرگانی امروزه در فرآیند جاری جهانی شدن و مناسبات جدید اقتصادی و تجاری بین کشورها دارای نقش پر رنگی می باشد.
بررسی فعالیت شهرک های صنعتی و صنایع کوچک در سال رونق تولید
نشست پژوهشی

بررسی فعالیت شهرک های صنعتی و صنایع کوچک در سال رونق تولید

در سالی که به نام رونق تولید نام‌گذاری شده است، بهترین راه برای ایجاد تحرک و پویش اقتصادی، تقویت بنیه‌های صنعتی با راه‌اندازی و حمایت از صنایع کوچک و متوسط، تقویت و افزایش کیفیت کارخانه‌های تولیدی عظیم و بزرگ و ایجاد بستر مناسب فعالیتی برای آنهاست.
عملکرد دستگاه های اجرایی و استان ها در پاسخ به شکایات متقاضیان مجوز کسب وکار
گزارش پژوهشی:

عملکرد دستگاه های اجرایی و استان ها در پاسخ به شکایات متقاضیان مجوز کسب وکار

سامانه پيشخوان مجوزهاي کشور به همراه 6 زير سامانه تعريف شده در آن، فرصتي است که علاوه بر فراهم کردن بستر اصلاح نظام مجوزدهي در کشور از طريق دولت الکترونيک، عملکرد هر دستگاه و استان در تسهيل صدور مجوزها و پاسخگويي به شکايات فعالان اقتصادي را نيز به صورت شفاف در اختيار مردم قرار مي دهد.
رصد توصيه هاي مقام معظم رهبري در سال
رصد اقتصادی

رصد توصيه هاي مقام معظم رهبري در سال " رونق توليد" (17 )

نام گذاري سال 1398 به عنوان" رونق توليد" را مي توان عصاره نام گذاري سال هاي اخیر دانست. چرا که " رونق توليد" به عنوان پايه و اساس پيشرفت و توسعه اقتصاد كشور برای مقابله با تهدید و تحریم دشمنان ،همواره در بيانات مقام معظم رهبري برجسته بوده است.
بررسي تطبيقي
مصاحبه پژوهشی:

بررسي تطبيقي "مالیات بر اموال غیر مولد" در برخي كشورها

با توجه به جذابيت هاي فراوان بازارهاي غيرمولد در کشور و تمايل مردم به سرمايه گذاري پول هاي سرگردان خود در اين بازارها، گرفتن ماليات از اين بخش،مي تواند از طرفي، وضعيت کسري بودجه دولت را بهبود بخشد و از طرف ديگر موجب حرکت اين سرمايه ها به سمت بخش هاي مولد و توليدي شود.
راه های افزایش درآمدهای مالیاتی دولت از بخش های غیرمولد اقتصاد
مصاحبه پژوهشي:

راه های افزایش درآمدهای مالیاتی دولت از بخش های غیرمولد اقتصاد

نگرفتن ماليات بر سود سپرده، ماليات بر خانه‌هاي خالي (VHT) و لوكس (SDLT) و همچنين مالیات بر مشتریان پر مصرف آب، برق و گاز، يکي ديگر از اسباب فاصله طبقاتي، در کشور محسوب مي شود، که مي تواند مورد توجه نظام مالياتي قرار گيرد.
دلايل حذف و بازگشت قيمت به سایتهای آگهی اینترنتی
مصاحبه پژوهشی:

دلايل حذف و بازگشت قيمت به سایتهای آگهی اینترنتی

در عصر حاضر با این همه تنوع محصولات نمی شود یک قیمت ثابت برای کالایی قائل شویم. اما در این میان نظارت و سیاستگذاری درست و دقیق پراهمیت است. مهم‌ترین مسئله این است که باید سعی کنیم فضای شفافی را به وجود بیاوریم.
رصد توصيه هاي مقام معظم رهبري در سال
رصد اقتصادی

رصد توصيه هاي مقام معظم رهبري در سال " رونق توليد" (16 )

نام گذاري سال 1398 به عنوان" رونق توليد" را مي توان عصاره نام گذاري سال هاي اخیر دانست. چرا که " رونق توليد" به عنوان پايه و اساس پيشرفت و توسعه اقتصاد كشور برای مقابله با تهدید و تحریم دشمنان ،همواره در بيانات مقام معظم رهبري برجسته بوده است.
موانع و راهکارهای تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار
نشست پژوهشی

موانع و راهکارهای تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار

يکي از پيش نيازهاي اصلي در بحث رونق توليد، بهبود و تسهيل فضاي کسب و کار است و مقدمه بهبود فضاي کسب و کار نيز تسهيل و تسريع در صدور مجوزها و اصلاح نظام مجوزدهي در کشور است؛ موضوعي که در برنامه هاي اعلامي دستگاه ها از جمله وزارت صمت نيز براي سال رونق توليد در دستور کار قرار گرفته است.
رصد توصيه هاي مقام معظم رهبري در سال
رصد اقتصادی

رصد توصيه هاي مقام معظم رهبري در سال " رونق توليد" (15 )

نام گذاري سال 1398 به عنوان" رونق توليد" را مي توان عصاره نام گذاري سال هاي اخیر دانست. چرا که " رونق توليد" به عنوان پايه و اساس پيشرفت و توسعه اقتصاد كشور برای مقابله با تهدید و تحریم دشمنان ،همواره در بيانات مقام معظم رهبري برجسته بوده است.