اسامي 547 نامزد تاييد صلاحيت شده حوزه انتخابيه تهران، ري، شميرانات و اسلامشهر براي انتخابات مجلس نهم به شرح زير است . "> اسامي 547 نامزد استان تهران