وزیر امور خارجه در اجلاس خلع سلاح بر تعهد و پیگیری قاطع دولت جمهوری اسلامی ایران برای خلع سلاح بین المللی در جهت تثبیت صلح و ثبات و امنیت جهانی تاکید کرد. "> پیگیری قاطع ایران برای خلع سلاح جهانی