رئیس هیات بین المللی کنترل مواد مخدر سازمان ملل با تقدیر از تلاش های جمهوری اسلامی ایران گفت : جامعه بین الملل  می داند که تلاش های جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با مواد مخدر بسیار جدی است."> تلاش های جدی ایران در مبارزه با موادمخدر