مخالفان سوری اذعان کردند  از فرانسه و امریکا سلاح دریافت می کنند.هزاران غیرنظامی و همچنین نیروی امنیتی سوریه در درگیری های یک ساله این کشور جان خود را از  دست داده اند. "> اذعان مخالفان سوری به دریافت سلاح از فرانسه و امریکا