در پی قطع صادرات نفت ایران به فرانسه ؛ بحران بنزین در این کشور هر روز بیشتر و بیشتر میشود به طوریکه هر هفته قیمت بنزین بالاتر می رود و رکورد جدیدتری رقم می زند. "> روند افزايش بهاي بنزين در فرانسه رکورد شکني ميکند