هفده فیلم های سینمایی و تلویزیونی ، پنجشنبه و جمعه 11 و 12اسفند از شبکه های مختلف سیما پخش می شود ."> فیلم های سینمایی و تلویزیونی آخر هفته