مفسر سياسي در آيداهوي آمريکا در گفتگو با پرس تي وي تاکيد کرد جنبش تسخير وال استريت مي تواند انقلاب ايران را الگو قرار دهد.
"> مفسر آمريکايي:انقلاب ايران الگويي براي جنبش وال استريت