بيش از 6 هزار واحد مسكن مهر امروز  با  حضور  رئيس جمهور  در استان البرز  به بهره برداري رسيد.
"> افتتاح بيش از 6 هزار مسكن مهر استان البرز