سرمربي تيم ملي فوتبال ايران با تمجديد از عملکرد اشکان دژاگه در نخستين بازي ملي خود ، گفت: از اين بهتر نمي توانست باشد؛ چرا که اگر قرار بود نقش او را مثل يک فيلم سينمايي بنويسيم از اين بهتر نمي شد. "> کي روش: حضور دژاگه مانند فيلم سينمايي‌ بود