مراجع عظام تقليد با دعوت آحاد مردم به شركت گسترده و پرشور در انتخابات مجلس شوراي اسلامي ، حضور در انتخابات را يک تکليف شرعي دانستند .
"> مراجع عظام و علما : حضور در انتخابات تکليف شرعي است