وزارت دفاع امريکا در گزارشي اعلام کرد پيمانکاران خصوصي اين کشور بعضي از بقاياي اجساد کشته شده در حملات يازدهم سپتامبر 2001 را  به داخل گودالهاي زباله ريخته ‌اند.
"> رسوايي ديگر ، قربانيان 11 سپتامبر در محل دفن زباله