با حذف تيمهاي عربستان و کره شمالي يکي از نماينده‌هاي آسيا در جام جهاني آفريقاي جنوبي مسير صعود ايران به جام جهاني هموار شد.

"> سيدبندي تيم ها در قرعه کشي جام جهاني