معاون امنيتي و انتظامي وزارت کشور گفت: حفاظت بيش از 47 هزار صندوق رأي در نهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي بر عهده نيروي انتظامي است.


"> معاون امنيتي وزير کشور:حفاظت از 47 هزار صندوق