هفته‌ بيست وپنجم و ماقبل پاياني ليگ برتر فوتسال (يادواره بابک معصومي) با انجام هفت ديدار از فردا در شهرهاي مختلف پيگيري خواهد شد.
"> رقابت منصوري و گيتي‌پسند براي قهرماني ليگ برتر فوتسال