ارتش رژيم اشغالگر صهيونيستي در ماه گذشته ميلادي بيش از پنجاه کودک و نوجوان فلسطيني را بازداشت کرد.
"> بازداشت 54 کودک فلسطيني در يک ماه گذشته