آسوشيتدپرس نوشت نتايج اوليه انتخابات پارلماني ايران که امروز منتشر شد، نشان دهنده حمايت قاطع مردم از حکومت ديني ايران و موضع محکم اين کشور در مناقشه هسته اي با غرب است .
"> آسوشيتدپرس:حمايت محکم مردم از نظام در انتخابات