شورشيان سوريه در شهر حمص حتي به آمبولانسها اجازه انتقال زخمي ها را به بيمارستان نمي دهند.
"> راشا تودي:‌شورشيان سوريه آمبولانسها را هدف ميگيرند