در جلسه امروز مجمع تشخيص مصلحت نظام، از حضور باشکوه مردم سراسر کشور در انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي تشکر و قدرداني شد.
"> تشکر مجمع از حضور مردم ايران در انتخابات