وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي با توجه به فرا رسيدن تعطيلات نوروزي ضمن هشدار به زائران عتبات عاليات، گفت: زائران سفر خود را تنها از طريق مراجع رسمي و تحت نظر سازمان حج و زيارت انجام دهند.
"> سفر به عتبات عاليات فقط ازطريق مراجع رسمي