دور گروهي رقابت هاي ليگ قهرمانان فوتبال آسيا در سال 2012 از روز سه شنبه آغاز مي شود.
  
"> ليگ قهرمانان آسيا 2012/سه شنبه: الريان - استقلال