مديركل بازرسي كالا و امور صادرات و واردات سازمان ملي استاندارد ايران گفت: از ابتداي اسفند امسال تا پايان هفته گذشته از ورود هشت محموله کالاي بي کيفيت به کشور جلوگيري و اين کالاها برگشت داده شد.
"> جلوگيري از ورود بيش از 3 ميليون دلار کالاي بي کيفيت