ستاد انتخابات کشور در اطلاعيه اي نتايج انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي در چند حوزه انتخالبيه را اعلام کرد.
"> جديدترين نتايج نهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي