13 هزار و500 واحد مسکن مهر گيلان  صبح امروز با حضور رييس جمهور به بهره برداري رسيد .
"> افتتاح 13هزار و500 واحد مسکن مهر گيلان