شبکه تلويزيوني العالم ازکشته شدن 103 نفر از نظاميان يمني در درگيري با القاعده در جنوب اين کشور خبر داد.

"> 103 کشته در درگيري هاي جنوب يمن