رئيس ستاد بازسازي عتبات عاليات گفت: طرحي براي دو طبقه شدن بين الحرمين داريم و در اين باره در آستانه انعقاد قرارداد هستيم و به زودي وارد مرحله عملياتي خواهيم شد."> کربلا؛ دو طبقه کردن بين الحرمين؛ به زودي