سخنگوي قوه قضاييه درباره اقدامات مربوط به استرداد خاوري از متهمان پرونده فساد مالي اخير  گفت: در مورد فردي که اسم برده شد بارها اعلام کرده ام که اقدامات قانوني صورت گرفته است و موضوع از طريق اينترپل و نيز مقامات کشور کانادا پيگيري مي شود . "> دومين جلسه دادگاه پرونده فساد بانکي ، 21 اسفند