نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني امروز، ادامه بررسي لايحه حمايت از خانواده را در دستور کار دارند.
"> ادامه بررسي لايحه حمايت از خانواده در مجلس