بازگشت دوباره ترکيه به آغوش آمريکا

بازگشت دوباره ترکيه به آغوش آمريکا

ظاهرا آمريکا در نهايت مجبور به تن دادن به خواسته هاي ترکيه شده است.
افزايش خشونت عليه مسلمانان در انگليس

افزايش خشونت عليه مسلمانان در انگليس

مسلمانان انگليس با تبعيض هاي متعددي در اين کشور مواجه هستند.
باتلاق یمن و نابسامانی اقتصادی در ائتلاف

باتلاق یمن و نابسامانی اقتصادی در ائتلاف

همزمان با شکست هاي نظامي پي در پي ائتلاف به رهبری عربستان در یمن، بلومبرگ از روبرو شدن عربستان سعودی با کاهش 80 درصدی سرمایه‎گذاری‎های مستقیم خارجی در عربستان خبر مي دهد.
افزايش انتقادات از سياست هاي ضدمهاجرتي ترامپ

افزايش انتقادات از سياست هاي ضدمهاجرتي ترامپ

سياست ترامپ در جداسازي کودکان از والدينشان غيرانساني و فاقد توجيه قانوني است.
 هزينه هاي نزديکي امريکا به رژيم صهيونيستي

 هزينه هاي نزديکي امريکا به رژيم صهيونيستي

خروج امريکا از شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد بيانگر انزواي اين کشور و اين واقعيت است که دولت ترامپ هرچه در مسير خواسته هاي رژيم صهيونيستي گام بر مي دارد منزوي تر مي شود.
حمله جنگده هاي امريکايي به موضع نيروهاي مقاومت در بوکمال، چرا؟

حمله جنگده هاي امريکايي به موضع نيروهاي مقاومت در بوکمال، چرا؟

امريکا همچون رژيم صهيونيستي با سه هدف مشترک مواضع نيروهاي سوري و عراقي را در جبهه هاي جنوب سوريه يا در مرز عراق بمباران مي کند.