۱ - گزارش کرونا ۲ - روحانی مسکن ۳ - واعظی ۴ - مجلس ۵ - تامین اجتماعی
تاریخ : ۱۳۹۹/۰۴/۲۰- ۱۹:۱۹
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۸
دانشجو دکتری دانشگاه آزاد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰/۰۲/۰۰ - ۰۲:۰۹
1
0
باسلام. وقتی انقدر شرایط بده که می خواهند کنکورها را جابجا کنند چرا کسی به داد ما دانشجویان دکتری دانشگاه آزاد نمیرسه که بزودی باید آزمون جامع بصورت حضوری بدهیم؟!؟ مخصوصا که بیشتر ما سن بالا داریم و از گروه های حساس حساب میشیم!!! مگه بدن ما پادتن تولید میکنه؟ یا شایدم جان ما و خانواده هایمان برای کسی اهمیت نداره؟ مگه این آزمون جامع مثل کنکور برای ما سرنوشت ساز که این همه پافشاری دربرگزاریش میشه؟ چقدر باید اعتراض کنیم تا کسی صدای ماروهم بشنوه و جلوی این فاجعه رو بگیره؟ لطفا لطفا این موضوع را پیگیری بفرمایید تا دانشگاه آزاد یک فاجعه به بار نیاورده!! جان گروه بزرگی از انسانها بخاطر این آزمون درخطر است(دانشجویان و خانواده هایشان، اساتید و خانواده هایشان، کادر اداری و خانواده هایشان) باتشکر
دانشجو دکتری دانشگاه آزاد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰/۰۲/۰۰ - ۰۲:۰۹
1
0
باسلام. وقتی انقدر شرایط بده که می خواهند کنکورها را جابجا کنند چرا کسی به داد ما دانشجویان دکتری دانشگاه آزاد نمیرسه که بزودی باید آزمون جامع بصورت حضوری بدهیم؟!؟ مخصوصا که بیشتر ما سن بالا داریم و از گروه های حساس حساب میشیم!!! مگه بدن ما پادتن تولید میکنه؟ یا شایدم جان ما و خانواده هایمان برای کسی اهمیت نداره؟ مگه این آزمون جامع مثل کنکور برای ما سرنوشت ساز که این همه پافشاری دربرگزاریش میشه؟ چقدر باید اعتراض کنیم تا کسی صدای ماروهم بشنوه و جلوی این فاجعه رو بگیره؟ لطفا لطفا این موضوع را پیگیری بفرمایید تا دانشگاه آزاد یک فاجعه به بار نیاورده!! جان گروه بزرگی از انسانها بخاطر این آزمون درخطر است(دانشجویان و خانواده هایشان، اساتید و خانواده هایشان، کادر اداری و خانواده هایشان) باتشکر
دانشجو دکتری دانشگاه آزاد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰/۰۲/۰۰ - ۰۲:۰۹
1
0
باسلام. وقتی انقدر شرایط بده که می خواهند کنکورها را جابجا کنند چرا کسی به داد ما دانشجویان دکتری دانشگاه آزاد نمیرسه که بزودی باید آزمون جامع بصورت حضوری بدهیم؟!؟ مخصوصا که بیشتر ما سن بالا داریم و از گروه های حساس حساب میشیم!!! مگه بدن ما پادتن تولید میکنه؟ یا شایدم جان ما و خانواده هایمان برای کسی اهمیت نداره؟ مگه این آزمون جامع مثل کنکور برای ما سرنوشت ساز که این همه پافشاری دربرگزاریش میشه؟ چقدر باید اعتراض کنیم تا کسی صدای ماروهم بشنوه و جلوی این فاجعه رو بگیره؟ لطفا لطفا این موضوع را پیگیری بفرمایید تا دانشگاه آزاد یک فاجعه به بار نیاورده!! جان گروه بزرگی از انسانها بخاطر این آزمون درخطر است(دانشجویان و خانواده هایشان، اساتید و خانواده هایشان، کادر اداری و خانواده هایشان) باتشکر
دانشجو دکتری دانشگاه آزاد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰/۰۲/۰۰ - ۰۲:۰۹
1
0
باسلام. وقتی انقدر شرایط بده که می خواهند کنکورها را جابجا کنند چرا کسی به داد ما دانشجویان دکتری دانشگاه آزاد نمیرسه که بزودی باید آزمون جامع بصورت حضوری بدهیم؟!؟ مخصوصا که بیشتر ما سن بالا داریم و از گروه های حساس حساب میشیم!!! مگه بدن ما پادتن تولید میکنه؟ یا شایدم جان ما و خانواده هایمان برای کسی اهمیت نداره؟ مگه این آزمون جامع مثل کنکور برای ما سرنوشت ساز که این همه پافشاری دربرگزاریش میشه؟ چقدر باید اعتراض کنیم تا کسی صدای ماروهم بشنوه و جلوی این فاجعه رو بگیره؟ لطفا لطفا این موضوع را پیگیری بفرمایید تا دانشگاه آزاد یک فاجعه به بار نیاورده!! جان گروه بزرگی از انسانها بخاطر این آزمون درخطر است(دانشجویان و خانواده هایشان، اساتید و خانواده هایشان، کادر اداری و خانواده هایشان) باتشکر
دانشجو دکتری دانشگاه آزاد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰/۰۲/۰۰ - ۰۲:۰۹
1
0
باسلام. وقتی انقدر شرایط بده که می خواهند کنکورها را جابجا کنند چرا کسی به داد ما دانشجویان دکتری دانشگاه آزاد نمیرسه که بزودی باید آزمون جامع بصورت حضوری بدهیم؟!؟ مخصوصا که بیشتر ما سن بالا داریم و از گروه های حساس حساب میشیم!!! مگه بدن ما پادتن تولید میکنه؟ یا شایدم جان ما و خانواده هایمان برای کسی اهمیت نداره؟ مگه این آزمون جامع مثل کنکور برای ما سرنوشت ساز که این همه پافشاری دربرگزاریش میشه؟ چقدر باید اعتراض کنیم تا کسی صدای ماروهم بشنوه و جلوی این فاجعه رو بگیره؟ لطفا لطفا این موضوع را پیگیری بفرمایید تا دانشگاه آزاد یک فاجعه به بار نیاورده!! جان گروه بزرگی از انسانها بخاطر این آزمون درخطر است(دانشجویان و خانواده هایشان، اساتید و خانواده هایشان، کادر اداری و خانواده هایشان) باتشکر
دانشجو دکتری دانشگاه آزاد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰/۰۲/۰۰ - ۰۲:۰۹
1
0
باسلام. وقتی انقدر شرایط بده که می خواهند کنکورها را جابجا کنند چرا کسی به داد ما دانشجویان دکتری دانشگاه آزاد نمیرسه که بزودی باید آزمون جامع بصورت حضوری بدهیم؟!؟ مخصوصا که بیشتر ما سن بالا داریم و از گروه های حساس حساب میشیم!!! مگه بدن ما پادتن تولید میکنه؟ یا شایدم جان ما و خانواده هایمان برای کسی اهمیت نداره؟ مگه این آزمون جامع مثل کنکور برای ما سرنوشت ساز که این همه پافشاری دربرگزاریش میشه؟ چقدر باید اعتراض کنیم تا کسی صدای ماروهم بشنوه و جلوی این فاجعه رو بگیره؟ لطفا لطفا این موضوع را پیگیری بفرمایید تا دانشگاه آزاد یک فاجعه به بار نیاورده!! جان گروه بزرگی از انسانها بخاطر این آزمون درخطر است(دانشجویان و خانواده هایشان، اساتید و خانواده هایشان، کادر اداری و خانواده هایشان) باتشکر
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰/۰۲/۰۰ - ۰۲:۰۹
1
0
باسلام. وقتی انقدر شرایط بده که می خواهند کنکورها را جابجا کنند چرا کسی به داد ما دانشجویان دکتری دانشگاه آزاد نمیرسه که بزودی باید آزمون جامع بصورت حضوری بدهیم؟!؟ مخصوصا که بیشتر ما سن بالا داریم و از گروه های حساس حساب میشیم!!! مگه بدن ما پادتن تولید میکنه؟ یا شایدم جان ما و خانواده هایمان برای کسی اهمیت نداره؟ مگه این آزمون جامع مثل کنکور برای ما سرنوشت ساز که این همه پافشاری دربرگزاریش میشه؟ چقدر باید اعتراض کنیم تا کسی صدای ماروهم بشنوه و جلوی این فاجعه رو بگیره؟ لطفا لطفا این موضوع را پیگیری بفرمایید تا دانشگاه آزاد یک فاجعه به بار نیاورده!! جان گروه بزرگی از انسانها بخاطر این آزمون درخطر است(دانشجویان و خانواده هایشان، اساتید و خانواده هایشان، کادر اداری و خانواده هایشان) باتشکر
دانشجو دکتری دانشگاه آزاد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰/۰۲/۰۰ - ۰۲:۰۹
1
0
باسلام. وقتی انقدر شرایط بده که می خواهند کنکورها را جابجا کنند چرا کسی به داد ما دانشجویان دکتری دانشگاه آزاد نمیرسه که بزودی باید آزمون جامع بصورت حضوری بدهیم؟!؟ مخصوصا که بیشتر ما سن بالا داریم و از گروه های حساس حساب میشیم!!! مگه بدن ما پادتن تولید میکنه؟ یا شایدم جان ما و خانواده هایمان برای کسی اهمیت نداره؟ مگه این آزمون جامع مثل کنکور برای ما سرنوشت ساز که این همه پافشاری دربرگزاریش میشه؟ چقدر باید اعتراض کنیم تا کسی صدای ماروهم بشنوه و جلوی این فاجعه رو بگیره؟ لطفا لطفا این موضوع را پیگیری بفرمایید تا دانشگاه آزاد یک فاجعه به بار نیاورده!! جان گروه بزرگی از انسانها بخاطر این آزمون درخطر است(دانشجویان و خانواده هایشان، اساتید و خانواده هایشان، کادر اداری و خانواده هایشان) باتشکر
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha: