کرونا و ترس و اضطراب مادران بارداربه گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز اردبیل، کرونا همه اقشار جامعه را تحت تاثیر خود قرار داد و سبب شد که رعایت مسائل بهداشتی در تمامی گروه‌های جامعه امری مهم و جدی تلقی شود. اما در کنار این مسئله، رعایت بهداشت زنان باردار از اهمیت بسزایی برای کادر درمان برخوردار بوده و از ابتدای پاندمی کرونا، دستور و توصیه‌های ضروری و لازم را به این قشر داده اند. با این وجود یک اضطراب و ترس مستتر در میان مادران باردار وجود دارد.

پزشکان می گویند، بدون در نظر گرفتن ابتلا یا عدم ابتلا به ویروس کرونا، شرایط مادر یا جنین در انتخاب نوع زایمان موثر است؛ بنابراین براساس شواهد علمی نمی‌توان یک روش مشخص زایمانی را برای همه افراد، چه افراد سالم و چه مشکوک و مبتلا به کرونا در این دوران پیشنهاد داد.