بنا بر اعلام وزارت بهداری این کشور آفریقایی، دست کم ۴۲۰ نفر نیز مجروح شده اند.

به گفته تیودورو اوبلانگ، رییس جمهوری گینه استوایی، این حادثه در اثر بی دقتی در نگهداری از دینامیت در این پادگان رخ داده است.