بر اثر انفجار بمب صوتي مقابل پارکينگ ساختمان ديوان عالي کشور ترکيه  در نزديکي ساختمان نخست وزيري يک نفر زخمي شد.">  بر اثر انفجار بمب صوتي مقابل پارکينگ ساختمان ديوان عالي کشور ترکيه  در نزديکي ساختمان نخست وزيري يک نفر زخمي شد.">  بر اثر انفجار بمب صوتي مقابل پارکينگ ساختمان ديوان عالي کشور ترکيه  در نزديکي ساختمان نخست وزيري يک نفر زخمي شد.">  بر اثر انفجار بمب صوتي مقابل پارکينگ ساختمان ديوان عالي کشور ترکيه  در نزديکي ساختمان نخست وزيري يک نفر زخمي شد.">  بر اثر انفجار بمب صوتي مقابل پارکينگ ساختمان ديوان عالي کشور ترکيه  در نزديکي ساختمان نخست وزيري يک نفر زخمي شد.">  بر اثر انفجار بمب صوتي مقابل پارکينگ ساختمان ديوان عالي کشور ترکيه  در نزديکي ساختمان نخست وزيري يک نفر زخمي شد.">  بر اثر انفجار بمب صوتي مقابل پارکينگ ساختمان ديوان عالي کشور ترکيه  در نزديکي ساختمان نخست وزيري يک نفر زخمي شد."> انفجار در نزديکي دفتر نخست وزيري ترکيه