انتشار اطلاعات تسهیلات گیرندگانِ کلان، نخستین بار در دولت سیزدهم، موجب شفاف شدن نیمی از کل تسهیلات در نظام بانکی شد. موضوعی که بر اساس تبصره ۱۶ قانون بودجهِ امسال انجام شد. هرچند در لایحه بودجهِ پیشنهادی دولت برای سال آینده، این بند حذف شده؛ اما وزیر اقتصاد گفته: حتی بدون الزام مجلس هم این اطلاعات منتشر میشه. بهارستان-نشینان هم وعده دادند: این بند به بودجه اضافه میشه.
تاریخ : ۱۴۰۱/۱۱/۰۵- ۲۱:۲۳

 
انتشار اطلاعات تسهیلات گیرندگانِ کلان، نخستین بار در دولت سیزدهم، موجب شفاف شدن نیمی از کل تسهیلات در نظام بانکی شد. موضوعی که بر اساس تبصره ۱۶ قانون بودجهِ امسال انجام شد. هرچند در لایحه بودجهِ پیشنهادی دولت برای سال آینده، این بند حذف شده؛ اما وزیر اقتصاد گفته: حتی بدون الزام مجلس هم این اطلاعات منتشر میشه. بهارستان-نشینان هم وعده دادند: این بند به بودجه اضافه میشه.

-------------------------------------

از قرار گرفتنِ ایران در زمره پنج کشورِ نخستِ دنیا در تولید رادیو دارو، تا تسویه حسابِ بدهیِ 9هزار و چهارصد میلیارد تومانیِ وزارت تعاون به مراکز درمانی و داروخانه ها؛ از جمله خبرهایی بود که دولتمردان در حیاط دولت اعلام کردن.

--------------------------------------

در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، که با حضورِ سرانِ سه قوه و دیگر اعضا تشکیل شد, نظامنامه این شورا به تصویب رسید.

نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha