امروز: -
و آخرین گزارش ما، ارزش گذاری خدمات بوم سازگان یا همان زیست بوم. طرح ارزش گذاری خدمات بوم سازگان ۵ استان کشور در سازمان حفاظت محیط زیست رونمایی شد. با ارزش گذاری اقتصادی، خدمات بوم سازگان هزینه/ فایده اجرای طرح‌های توسعه و تاثیر آن بر محیط زیست محاسبه و خسارت‌ها تعیین می‌شود. ارزش گذاری خدمات بوم سازگان از سیاست‌های کلی محیط زیست و سند ملی آمایش سرزمین است ...
تاریخ : ۱۴۰۱/۱۱/۱۲- ۲۰:۱۹
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha